Insight Intelligence

Världen förändras konstant i ett myller av attityder, trender och åsikter. Vill du veta mer om vad andra tycker om just dig, ditt företag eller din bransch?

StrandbergHaages dotterbolag, Insight Intelligence, är ett undersöknings- företag som arbetar med de flesta moderna undersökningsverktyg och metoder, med hela Norden som arbetsfält.

Läs mer på: Insightintelligence.se