Tjänster

Vi kan stötta dig genom alla steg i din kommunikation.
Bland mycket annat kan vi hjälpa dig med:

1) Strategisk kommunikationsrådgivning
Rådgivning i kommunikationsfrågor, processtöd och coachning.

2) Medierelationer
Mediekontakter, kommunikationsplanering, event, lanseringar och kriskommunikation.

3) Krishantering
Hjälp när nöden är som störst. Både proaktiv planering och reaktivt respons/stöd. Vi genomför även utbildningar i krishantering.

4) Samhällskommunikation & public affairs
Opinionsbildning, samhällsinformation och lobbying. Från breda nationella kampanjer till mindre riktade insatser.

5) Utvärdering och analys
Research, effektutvärdering, målgrupps- och omvärldsanalys, utrednings- och rapportarbete samt andra undersökningar inom kommunikationsområdet.

6) Utbildning och kompetensutveckling
Presentationsteknik, medieträning, kommunikativt ledarskap, skrivkurser och utbildningar i bl.a opinionsbildning, krishantering och sociala medier.

 

Sida7 Sida7 Sida7