Tjänster

Vi kan stötta dig genom alla steg i din kommunikation.
Bland mycket annat kan vi hjälpa dig med:

1) Strategisk kommunikationsrådgivning
Rådgivning i kommunikationsfrågor, processtöd och coachning.

2) Medierelationer
Mediekontakter, kommunikationsplanering, lanseringsevent, press resor och kriskommunikation.

3) Krishantering
Hjälp när nöden är som störst. Både proaktiv planering och reaktivt respons/stöd. Vi genomför även utbildningar i krishantering.

4) Samhällskommunikation & public affairs
Opinionsbildning, samhällsinformation och lobbying. Från breda nationella kampanjer till mindre riktade insatser.

5) Utvärdering och analys
Research, effektutvärdering, målgrupps- och omvärldsanalys, utrednings- och rapportarbete samt andra undersökningar inom kommunikationsområdet.

6) Utbildning och kompetensutveckling
Workshops och individuell utbildning inom presentationsteknik, medieträning, kommunikativt ledarskap samt skrivkurser och utbildningar i bl.a opinionsbildning, krishantering och sociala medier.

7) Event
Koncept, form, projektledning och genomförande, allt från utställningar och produktdemonstrationer till mässmontrar och konferenser.

8) Sociala medier
Allt från innehåll och kontoadministration till kampanjer och influenceraktiveringar.

Sida7 Sida7 Sida7