Tjänster

Vi kan stötta dig genom alla steg i din kommunikation.
Bland mycket annat kan vi hjälpa dig med:

1) Strategisk kommunikationsrådgivning
Rådgivning i kommunikationsfrågor, processtöd och coachning.

2) Medierelationer
Mediekontakter, kommunikationsplanering, event, lanseringar och kriskommunikation.

3) Samhällskommunikation & public affairs
Opinionsbildning, textproduktion,

4) Utvärdering och analys
Research, effektutvärdering, målgrupps- och omvärldsanalys, utrednings- och rapportarbete samt andra undersökningar inom kommunikationsområdet.

5) Utbildning och kompetensutveckling
Presentationsteknik, medieträning, kommunikativt ledarskap, skrivkurser och utbildningar i opinionsbildning.

Sida7 Sida7 Sida7